WYBIERZ MIEJSCE ZGONU

jeżeli zgon nastąpił w domu


1

Należy wezwać lekarza, który swierdzi zgon oraz wypisze kartę informacyjną lub kartę zgonu.

2

Skontaktuj się z zakładem pogrzebowym, w celu przewiezienia osoby zmarłej do chłodni. Informację o zgonie można przekazać wcześniej, ciało może zostać jednak zabrane dopiero po stwierdzeniu zgonu przez lekarza.

3

Należy udać się do lekarza rodzinnego w celu uzyskania karty zgonu. Jeśli karta zgonu została wystawiona wcześniej, przejdź do kroku 4.

4

Udaj się do Urzędu Stanu Cywlinego gminy, na terenie której nastąpił zgon. Tam zostanie wydany akt zgonu. Dokument ten uprawnia do załatwienia pozostałych formalności.

jeżeli zgon nastąpił w szpitalu


1

Wskazany jest kontakt zakładem pogrzebowym w celu uzgodnienia szczegółów.

2

Należy udać się do lekarza, który opiekował się osobą zmarłą. Zostanie wydana karta zgonu.

3

Udaj się do Urzędu Stanu Cywlinego gminy, na terenie której nastąpił zgon. Tam zostanie wydany akt zgonu. Dokument ten uprawnia do załatwienia pozostałych formalności.

jeżeli zgon nastąpił w skutek wypadku lub udziału osób trzecich


1

Wzywana jest Policja oraz Prokuratoura. Prokurator decyduje czy zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

2

W przypadku kiedy odstąpiono od sekcji, w celu przewiezienia osoby zmarłej rodzina może zawiadomić wybrany przez siebie zakład pogrzebowy. W przeciwnym wypadku zobowiązany jest do tego zakład, który ma podpisaną umowę z prokuraturą.

3

Należy odebrać kartę zgonu, która wystawiana jest przez lekarza przeprowadzającego sekcję.

4

Udaj się do Urzędu Stanu Cywlinego gminy, na terenie której nastąpił zgon. Tam zostanie wydany akt zgonu. Dokument ten uprawnia do załatwienia pozostałych formalności.

Kontakt


RYBNIK - CENTRUM
Robert Wałach
ul. Rudzka 73
  +48 888 860 800
Email
styxpogrzeby@gmail.com

RYBNIK - BOGUSZOWICE
Krystian Wałach
ul. Małachowskiego 70
  +48 601 530 578
Email
biuro@styxpogrzeby.pl

RYBNIK - CHWAŁOWICE
Tomasz Wałach
ul. 1 Maja 89
  +48 602 558 257
Email
styxrybnik@gmail.com